Wedkujznami
Image default
Business

Bedrijfsongevallen in Nederland

In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 60 mensen door een ongeval op de werkvloer. Buiten de mensen die overlijden raken er ongeveer 2300 ernstig gewond door een bedrijfsongeval. Vaak is er dan ook sprake van een ziekenhuisopname en in veel gevallen blijvend lesten. Met een bedrijfsongeval wordt altijd een ongeluk bedoeld waardoor je het werk niet meer kunt uitvoeren. Een klein ongeval waardoor je wel gewond raakt maar toch nog kunt doorwerken wordt niet beschouwd als een bedrijfsongeval.

Risico

Beroepen waar veel fysiek werk wordt verricht lopen het meeste risico. Denk hierbij aan metselaars, schilders of timmerlieden. Ook beroepen waar veel met machines wordt gewerkt zoals in fabrieken of monteurs komen veel bedrijfsgevallen voor. In fabrieken komen vaak bedrijfsgevallen voor met machines of gevaarlijke stoffen. Boven aan de lijst van de meest ernstige bedrijfsongevallen staat struikelen en vallen. Dit komt het vaakste voor en kan zorgen voor vervelende verwondingen. Vaak draagt een te hoge werkdruk bij aan bedrijfsongevallen.

Hoe voorkom je bedrijfsongelukken

Een ongeluk zie je natuurlijk nooit aankomen. Als je weet dat je gaat vallen ga je immers al liggen. Het is echter wel belangrijk om er alles aan te doen om dit te voorkomen. Zo is het verstandig om een goed veiligheidsbeleid te hebben. In dit veiligheidsbeleid zijn alle risico’s in kaart gebracht. Verder staat er in het veiligheidsbeleid alle maatregelen in die bedacht zijn om de risico’s te voorkomen. Je werkgever is namelijk verantwoordelijk voor een veilige werkvloer. Je werkgever moet daarom ook altijd een ernstig ongeval melden bij de inspectie. Een ernstig ongeval is wanneer er een dodelijke afloop, blijvend letsel of een ziekenhuisopname plaatsvind. Verder kunnen bedrijven ook altijd kiezen om inspecties uit te voeren om te zorgen dat alles goed werkt en veilig is. Tegenwoordig kunnen deze inspecties al via je telefoon worden gedaan vandaar de term mobile inspections.

https://ezfactory.nl/en/mobile-inspections-app/